Blog Gruppe Nytt 2018

Blog Gruppe Nytt 2018

Blog Gruppe Nytt 2018

Norsk Gruppepsykoterapuetisk Forening har fra oktober 2018 åpnet sine nettsider

Norsk Gruppepsykoterapeutisk forening

Forsiden
Om oss
Tidsskriftet
Medlemsskap
Det har skjedd
Møter og konferanser
Styret
Linker
Hva er gruppeterapi
Terapeut-liste

Sidene sist oppdatert: 30.november 2018
Neste medlemsmøte:

Torsdag 6.mars 2018 kl 1900 i IGAs lokaler på Majorstua
______________________________________________________________________

Fra siste medlemsmøte 28.11.2018:

Se «Det har skjedd»
____________________________________________________________________________________
Redaksjonen i Gruppenytt

F.v. Kjell-Einar Zahl, Synnøve Ness Bjerke, Hilde Hjort og (styrets representant) Thomas G.Hauge
Den nye redaksjonen i Gruppenytt har vært i funksjon siden
årsmøtet i april, og stod bak sommerens utgave av Gruppenytt.
Neste nummer kommer trolig før jul.
Nytt er det av året at de har fordelt oppgavene med
redaktøransvar for Gruppenytt, disse hjemmesidene
og terapeutlistene mellom seg. Adressene til disse er da:

red@gruppenytt.no (pt Kjell-E.Zahl)
web@gruppenytt.no(pt Hilde Hjort)
lister@gruppenytt.no (pt Synnøve N.Bjerke)

Fellesmail til alle tre: mail@gruppenytt.no

Har du noe du ønsker å formidle, ta derfor kontakt –
ikke minst gjelder det oppdatering av terapeutlistene
som bør være oppdaterte for publikum.

Velkommen til Norsk

Gruppepsykoterapeutisk forening

Se også:

Forside

Medlemsskap i
NGPF

Fra tiddskriftet
Gruppenytt

Styret i NGPF

Medlemsmøter,kurs og
kongresser

Linker gruppeterapi

Hva har skjedd

Terapeut-liste

Oppdatert 18.02.2018

Sidene oppdatert 18.02.2018

Nettredaktør: Kjell-Einar Zahl

Gruppepsykoterapeuters egne sider!

Vi ønsker dere velkommen !

av Britt Gilje , leder

Dette er NGPF sin hjemmeside hvor man kan lese om foreningen, finne informasjon om medlemsmøter, seminarer, konferanser, referater fra ulike arrangementer og diverse info fra styret.

Norsk Gruppepsykoterapeutisk forening ble stiftet i 1989 av terapeuter som hadde fullført et 5-årig utdannelsesprogram i gruppepsykoterapi i regi av IGA- Institutt for gruppeanalyse.

Foreningen har siden starten endret sine vedtekter, slik at den nå er åpen for gruppeterapeuter fra andre utdanninger eller personer med særskilt interesse for gruppeterapi.

Målsettingen til NGPF er å fremme gruppepsykoterapiens vilkår i Norge. Dette innebærer bl.a. å informere om gruppeterapi som behandlingsmetode og å formidle kontakt med gruppeterapeuter som er medlemmer av NGPF. Norskespill Casino Det er i gruppeterapiens ånd å styrke samholdet blant medlemmene og tilhørigheten innad i foreningen.

Medlemmene samles til medlemsmøter med faglig og sosialt innhold, likeledes til konferanser både innenlands og utenlands.

Den siste konferansen som NGPFarrangerte, var på Sanner Hotell i slutten av september 2018. (Se mer om konferansen ved å klikke på «Hva har skjedd»på menyen øverst til høyre).

seo consulting
2018 All rights reserved
Blog Gruppe Nytt 2018

Blog Gruppe Nytt 2018